Voor leesclubs

Ten behoeve van leesclubs zijn er vragen opgesteld, die kunnen helpen bij het samen bespreken van De Smeekbede. Lees of bekijk een voorleesfragment (geschreven en gesproken). En bekijk de trailer!

Oude apotheek in Paramaribo

Vragen over De Smeekbede

 1. Wat wist je van de slavernij in Suriname voordat je De Smeekbede las? Heeft de roman iets toegevoegd of veranderd aan je begrip van slavernij?
 2. Door de roman heen komen de meningsverschillen tussen planters over slavernij (bijvoorbeeld de rol van godsdienst daarin) aan bod. Kun je uit de roman ook de mening van de tot slaaf gemaakten zelf over hun slavernij halen?
 3. Hoe verandert Dédés ontmoeting met Quassi haar? Hoe heeft deze ontmoeting verdere invloed op haar acties?
 4. Op welke manier spelen verlies en rouw een rol in dit verhaal? Gaat het ook over hoop of troost?
 5. Zowel Dédé als Antoinette leven lange tijd op grote afstand van hun enige zoon. Kun je aangeven wat de verschillen en de overeenkomsten tussen de beleving hiervan voor beide vrouwen is?
 6. Welke contrasten kun je terugvinden in het verhaal? Kun je aangeven of dit je beeld van de geschiedenis nuanceert of juist niet?
 7. Geweld is een terugkerend thema. Kun je aangeven op welke manier het wordt ingezet en of dat steeds hetzelfde met je doet als lezer?
 8. Engelbert neemt zich voor maar vier jaar in Suriname te blijven. Hij blijft langer. Kun je aangeven wat daar de redenen voor zijn?
 9. Houtbewerking en koken spelen een belangrijke rol in het verhaal. Welke rol spelen deze vaardigheden?
 10. Hoe verandert de relatie tussen Dédé, Engelbert en diens zoon Gerard in de loop van het verhaal? Wat kun je daaruit opmaken?
 11. Wat vind je van de schrijfstijl? Hoe belangrijk is de stijl voor je begrip van het verhaal?
 12. De auteur is historicus. Denk je dat dit van invloed is geweest op de manier waarop ze dit verhaal vertelt?
Kanon bij Fort Nieuw Amsterdam

‘Dédé is in onze harten gaan zitten.’ Leesclub Wortu, Rotterdam

Online Leesclub Wortu – 26 maart 2021

De mooie beker die ik als dank van de leesclubleden persoonlijk aan huis bezorgd kreeg!